UVJETI KORIŠTENJA

 

Usluge koje pruža stranica vidovite.com pružaju se isključivo putem navedenih 060 brojeva sa povišenom tarifom koji su navedeni na web stranici. Cijena i naplata Usluge se iskazuje i naplaćuje na računu operatera javnih komunikacijskih usluga kod kojih Korisnik ima ugovorenu javnu komunikacijsku uslugu, u skladu s njihovim vlastitim Općim uvjetima poslovanja.  Cijene usluga jasno su istaknute i navedene pored svakog broja. Pozivom na navedene brojeve telefona korisnik usluga prihvaća sve uvjete korištenja te svjesno koristi navedene usluge. Korisnici navedenih usluga mogu biti sve punoljetne osobe (+18). Pružatelj usluga ne odgovara i ne preuzima nikakvu odgovornost za izjave koje su djelatnici dali Korisniku prilikom pružanja Usluge.

© 2018 Vidovite -

Ašvaganda d.o.o. 

OIB: 93894776623

info: 072/888-888